⏱ Leestijd: 3 minuten
1 stemmen

Tintelende vingers komen vaak voor bij mensen van allerlei leeftijden en om verschillende redenen. Meestal zijn tintelende vingers niets om je zorgen over te maken. Veruit in de meeste gevallen komen tintelende vingers voor wanneer je je vingers te lang in een bepaalde houding hebt terwijl er druk op staat. Bijvoorbeeld wanneer je er op ligt of zit. Hierdoor raakt een zenuw bekneld en krijg je het bekende dove en tintelende gevoel in je vingers. Dit gevoel verdwijnt gelukkig weer snel nadat je je vingers weer vrij beweegt.

Hoewel tintelende vingers dus meestal vanzelf weer overgaan, kan het ook voorkomen dat je tintelingen niet overgaan of zijn ontstaan zonder aanleiding. Hieronder bespreken we de belangrijkste redenen voor tintelingen in de vingers.

Tintelende vingers - 6 oorzaken

Wat is de oorzaak van tintelende handen?

Tintelende vingers kunnen zoals hierboven al genoemd het gevolg zijn van een te lange druk op de zenuwen. Denk bijvoorbeeld aan tintelende handen ‘s nachts tijdens het slapen op je armen of het te lang kruisen van je benen over elkaar. Een ander woord voor deze vorm van tintelingen wordt ook wel “paresthesie” genoemd en voelt als kleine speldenprikjes in je vingers, handen, benen of voeten.

Dit tijdelijke tintelende gevoel wordt veroorzaakt door een tekort in de bloedsomloop, maar is eigenlijk te wijten aan zenuwbeknelling. Het dove gevoel verdwijnt zodra de druk van de zenuw wordt opgeheven.

Gaan de tintelingen niet over en heb je geen aanleiding voor de tintelingen? In sommige gevallen kan dit ook een symptoom zijn van grotere oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan het volgende;

 • Carpaal Tunnel Syndroom
 • Beknelde zenuw
 • Multiple Sclerose
 • Perifere Neuropathie
 • Fibromyalgie
 • Stress

Carpaal Tunnel Syndroom

Tintelende vingers zonder duidelijke oorzaak komen het meeste voor bij mensen met een Carpaal Tunnel Syndroom. De klachten treden op wanneer de Medianus zenuw in de pols wordt samengedrukt. De vingers die als eerste worden aangetast zijn meestal de duim en de wijsvinger. Opvallend: de pink wordt haast nooit aangetast bij Carpaal Tunnel Syndroom.

De symptomen van het Carpaal Tunnel Syndroom zijn onder andere:

 • Diepe of brandende pijn in de vingers, hand, pols en/of arm
 • Gevoelloosheid
 • Tintelingen in de vingers, hand, pols en/of arm

Doordat er gevoelloosheid in de handen en vingers ontstaat, kan het moeilijk zijn om dingen vast te houden.

Beknelde zenuwen

Een andere veelvoorkomende oorzaak van tintelende vingers kan een beknelde zenuw zijn. Die treedt meestal op wanneer er langere tijd teveel druk wordt uitgeoefend op een bepaalde zenuw. Doordat er spanning op de zenuw staat veroorzaakt dit pijn en een doof en tintelend gevoel.

Een beknelde zenuw kan worden veroorzaakt door onder andere:

 • Obesitas
 • Reumatoïde Artritis
 • Letsel

Als de tintelingen na een week nog niet over zijn of als je er veel last van ervaart, is het een goed idee om een fysiotherapeut of chiropractor te raadplegen.

Multiple Sclerose

Multiple Sclerose (ook wel MS genoemd) is een ziekte die de hersenen en het ruggenmerg aantast. Symptomen van MS zijn onder andere:

 • Gevoelloosheid en zwakte van de ledematen (meestal aan één kant van het lichaam)
 • Vaak beginnend met een doof of tintelend gevoel in de vingers

Bij MS vallen de T-cellen van het immuunsysteem de beschermende vetlaag van Myeline aan. Deze vetlaag beschermd de hersenen en het ruggenmerg.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat sommige mensen volledig kunnen herstellen van MS en anderen niet. Onderzoekers weten niet precies waar dit door komt. Zodra de T-cellen het immuunsysteem niet meer aanvallen en de Myeline weer is aangevuld, verdwijnen de klachten en dus ook de tintelingen.

Perifere Neuropathie

Perifere Neuropathie treedt op bij schade aan de perfere zenuwen. Dit zijn de zenuwen voor gevoel en beweging overal in het lichaam.

Perifere Neuropathie kan tintelingen in de vingers, armen, benen en voeten veroorzaken. Los van deze tintelingen kunnen ook de volgende symptomen voorkomen:

 • Scherpe, stekende of brandende pijn
 • Gevoelloosheid voor aanraking
 • Spierzwakte

Perifere Neuropathie treedt meestal op als gevolg van letsel, een infectie of blootstelling aan giftige stoffen. In sommige gevallen kan zelfs diabetes de oorzaak zijn.

Fibromyalgie

Fibromyalgie wordt gekenmerkt door veel verschillende symptomen, waaronder:

 • Vermoeidheid
 • Een constante doffe pijn die maanden aan kan houden.
 • Geheugenproblemen
 • Stemming
 • Slaapproblemen
 • Tintelingen in vingers of andere gebieden

De pijn die gepaard gaat met Fibromyalgie kan op alle plekken in het lichaam voorkomen.

Tintelingen door stress

Heb je vaker – maar niet altijd – last van tintelingen in je vingers, handen, armen, schouders of nek, dan kan dat duiden op teveel stress. Door de stress neemt het lichaam een alerte houding aan, wat betekent dat je spieren te lang onder hoge spanning komen te staan. Wanneer de stress te lang aanhoudt kun je daardoor zelfs pijnklachten krijgen.

Tintelingen en pijnklachten door stress valt onder RSI (Repetitive Strain Injury). In veel gevallen wordt gedacht dat RSI het gevolg is van te lang dezelfde handeling(en) verrichten, maar dat is niet altijd waar. RSI kan ook ontstaan door stress. RSI kan dus ook een symptoom zijn van overspanning of een burn-out.